projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

ODBORNÉ KURZY – TEORIE (2009 – 2012)

Kurzy jsou zaměřené na oblast řízení a managementu v oblasti VaV s výjimkou prvního kurzu zaměřeného na patologii GIT.

Odborný garant kurzů: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.


Kurzy:
Etika výzkumu, včetně práce v experimentu (spalování, odpadu, emise, atd.)
Lektoři: Ing. J. Tilhon 25.11.2009
Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)
Lektoři: Jana Vacková 27.1.2010
Ekonomika a řízení projektů VaV (projektové řízení a jejich nákladovost, atd.)
Lektoři: Ing. Vladimír Čížek 16.6.2010
Využití statistických metod v medicíně (teorie informace pro aplikace VaV atd.)
Lektoři: doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc. 25.10.2011
Metody posuzování návrhu nového výrobku (technické, výrobní, kontrolní ….)
Lektoři : doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. 10.5.2011
Systémy řízení jakosti pro realizaci VaV (aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů)
Lektoři : Bc. Blažena Jedličková 25.5.2011
Environmentální analýza výsledků VaV (environmentální dopady používaných materiálů, problémy likvidace)
Lektoři : Ing. Jiří Tilhon 25.10.2011
Metody pro evaluaci výsledků VaV ( follow up)
Lektoři: doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. 5.12.2011
Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights)
Lektoři: Ing. Milan Škoda 7.2.2012
Adenokarcinom rekta – pokročilé procedury
Seminář pro začínající chirurgy, Pavilon A11 Kampus LFMU, Garant prof. Kala 19.1.2018