projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

Studijní materiály

Kurzy teoretické:

Etika

Management LZ ve VAV

Řízení a ekonomika projektů

Využití statistických metod v medicíně

Metody posuzování návrhu nového výrobku

Systémy řízení jakosti pro realizaci VaV

Environmentální analýza výsledků VaV (environmentální dopady používaných materiálů, problémy likvidace

Metody pro evaluaci výsledků VaV (follow up)

Ochrana a ohodnocování duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights)

Kurzy diagnostické:

Speciální patofyziologie GIT

Transabdominální sonografie

Endoskopická diagnostika horní části GIT

Endoskopická diagnostika dolní části GIT

Endoskopická diagnostika vývodných cest žlučových

Základy endosonografie

Jícnová manometrie, impedance (včetně high resolution), 24-hodinová pH-metrie

Manometre rektální

Metodiky nukleární medicíny v diagnostice funkčních poruch GIT

Patologie orgánů GIT v CT obraze

Kurzy chirurgické:

Základy anestezie v experimentu

Základy laparoskopie v humanní medicíně

Základy laparoskopie ve veterinární medicíně

Konstrukce anastomozy tenkého střeva

Konstrukce anastomóz tlustého střeva a rekta

Konstrukce anastomóz jícnu a žaludku

Konstrukce anastomóz dvanáctníku a žlučových cest, protekce anastomózy s využitím nových materiálů

Laparoskopická chirurgie GIT

Konstrukce anastomóz cévních, protekce anastomózy s využitím nových materiálů

Chirurgie abdominálních katastrof – riziková střevní sutura, stomie, open abdomen

Interní konference:

Miniinvazivní a endoskopicky asistované zákroky v ortopedii

Chirurgické zákroky a diagnostika patologických procesů v orofaciální krajině

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky

Novinky a mini-invazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat (Theresa W Fossum)

Analgezie a monitoring pacienta

Akutní medicína

Zajímavosti veterinární stomatologie

Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění