projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

Pracoviště

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Endoskopické centrum FN Brno

V endoskopickém centru je soustředěna výuka kurzů z oblasti endoskopie GIT a navazujících diagnostický metod. Výuka je zajišťována pomocí živých virtuálních přenosů z endoskopických sálů, výukou ze záznamu či přímou demonstrací.

Garant výuky v rámci projektu OPVK : prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Mapa: 5. patro pavilonu Z

Chirurgická klinika FN Brno

Na chirurgické klinice je soustředěna výuka kurzů z chirurgie anastomóz GIT a laparoskopie. Výuka je zajišťována pomocí teoretických seminářů, videoprezentací operativy.


Garant výuky v rámci projektu OPVK : prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Mapa: 7. patro pavilonu LVeterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Klinika chorob psů a koček

Na fakultě veterinárního lékařství je soustředěna praktická výuka kurzů z oblasti chirurgie anastomóz GIT a laparoskopie. Výuka je organizována jako teoretické semináře s navazujícím workshopem – praktická výuka chirurgie na laboratorních prasatech.

Garant výuky v rámci projektu OPVK : prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

Mapa: Pavilon 43