projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

Interní konference pořádané FVL VFU Brno

"Konference jsou realizovány jako jedna z aktivit v rámci  projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0193. Jejich cílem je nabídnout studentům VFU Brno rozšíření poznatků z oborů Chirurgie a ortopedie malých zvířat a Obecné chirurgie a anesteziologie, a to nad rámec sylabů. Na těchto setkáních vám učitelé Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK a DSP studenti  FVL VFU Brno představí aktuální chirurgické, ortopedické a anesteziologické techniky, které prezentují na konferencích a v odborném tisku jako výsledky své práce v oboru."

Minimally invasive surgery - laparoscopy and thoracoscopy

Miniinvazivní a endoskopicky asistované zákroky v ortopediiProf. MVDr. A. Nečas, Ph.D., MBA s posluchači při prezentaci na téma „Endoskopicky asistovaná miniinvazivní léčba kloubních lézíChirurgické zákroky a diagnostika patologických procesů v orofaciální krajiněLektoři se studenty 5. a 6. ročníku FVL VFU Brno

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky„MVDr.Petr Raušer PhD. s posluchači při prezentaci tématu: Specifika anestézie pacienta při laparoskopii.“

Novinky a mini-invazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat (Theresa W Fossum)Studenti si vyžádali autogramiáduZájem o přednášku T. W. Fossum vyvolal mezi student obrovský zájem

Akutní medicína

Analgezie a monitoring pacienta

Aktuální témata v gastroenterologii malých zvířat s prof. Michaelem D. Willardem

Zajímavosti veterinární stomatologie

Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění

Zajímavá témata v chirurgii malých a exotických zvířat