projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

ODBORNÉ KURZY – DIAGNOSTIKA (2009 – 2012)

Kurzy jsou zaměřené na základní diagnostické metody dostupné ve vyšetřování strukturálních a funkčních poruch GIT.

Odborný garant kurzů: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.


Kurzy:
Speciální patofyziologie GIT (část výuky v AJ)
Lektoři: Prof. MUDr. Izakovičová Hollá, Ph.D., prof.MUDr.Fišer, CSc., Mgr.Bitnar 19. - 20. 1 2010
Transabdominální sonografie
Lektoři: MUDr.Bartůšek, Ph.D., MUDr.Hustý 17.3.2010, 7.4.2010, 14.4.2010, 20.4.2010
Endoskopická diagnostika horní části GIT
Lektoři: prof.MUDr.Bureš, CSc., prof..MUDr. Zavoral, Ph.D.,
MUDr. J. Hlavsa, Doc. MUDr. M. Kopáčová, PhD.
23. 6. 2010, 28. 6. 2010, 30. 6. 2010
Endoskopická diagnostika dolní části GIT
Lektoři: Ph.D., doc. MUDr. Zbořil, CSc., prim. MUDr. Doseděl, Doc. I. Penka, CSc., MUDr. Filip Závada, MUDr. Jan Martínek, PhD. 15. 9, 20. 9, 22. 9. 2010
Endoskopická diagnostika vývodných cest žlučových
Lektoři: prim.MUDr. Doseděl, MUDr.Petrtýl, CSc., doc.MUDr.Keil, Ph.D., Doc. I. Penka, CSc., Doc. MUDr.V.Zbořil, CSc., MUDr. L. Prokopová, PhD. 15.11., 1. - 2. 12. 2010
Základy endosonografie (biliární endosonografie, endosonografie horní i dolní části GIT)
Lektoři: doc.MUDr.Keil, Ph.D., doc.MUDr.Reichrt, MUDr. Mgr. P. Kysela, PhD. 12.4.2011, 20.4.2011, 16.5.2011
Jícnoví manometre, impedance (včetně high resolution), 24-hodinová pH-metrie
Lektoři: MUDr.Dolina, Ph.D., MUDr. V. Procházka PhD. 12.9 a 20.9
Manometrie rektální (část výuky v AJ)
Lektoři: MUDr.Dolina, Ph.D., MUDr.Jurášková, MUDr. B. Hemmelová 11.10.
Metodiky nukleární medicíny v diagnostice funkčních poruch GIT (část výuky v AJ)
Lektoři: Doc. MUDr.Prášek, CSc., Mgr.Bitnar 10.11.2011, 15.11.2011
Patologie orgánů GIT v CT obraze
Lektor: MUDr. Tomáš Andrašina 13.12.
Helicobacter species and biomaterial in veterinary research
Lektoři: Nečas, Willard, Dolina, Crha 20.5. 2013
Total mesorectal excision in rectal cancer, new trends in the interdisciplinary management.
Lektor: prof. MUDr. Béla Teleky z AKH Vídeň 30.5. 2013