projekt-endoskopie.cz

Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů.

ODBORNÉ KURZY – CHIRURGIE (2009 – 2012)

Kurzy jsou zaměřené na základní laparoskopické a klasické operační techniky, konstrukci a protekci anastomóz s využitím nových technologií a materiálů.

Odborný garant kurzů: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.


Kurzy:
Základy anestezie v experimentu + klinická praxe
Lektoři: MVDr. P.Raušer, PhD., MVDr. L. Raušerová 26.2. 010
Základní operační techniky laparoskopické a klasické v humánní medicíně
Lektoři: MUDr. V.Procházka PhD., MuDr. Tomáš Grolich, MUDr. M. Mašek, CSc., MVDr.L. Lorenzová 11. - 12. 3. 2010
Základní operační techniky laparoskopické a klasické ve veterinární medicíně
Lektoři: prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA, Doc. MUDr. M. Mašek, CSc., MVDr. M.Crha, PhD., MVDr. L. Urbanová 13.5.-14.5.2010
Konstrukce anastomóz tenkého střeva, protekce anastomózy s využitím nových materiálů
Lektoři: MVDr. J. Lorenzová, MUDr. B. Hemmelová, MUDr. T. Grolich, CSc., MVDr. M. Crha 10.6.-11.6.2010
Konstrukce anastomóz tlustého střeva a rekta, protekce anastomózy s využitím nových materiálů
Lektoři: Doc. MUDr. Penka I., CSc., MUDr. B. Hemmelová, MVDr. M. Crha, MVDr. Lorenzová 30.9.-1.10.2010
Konstrukce anastomóz jícnu a žaludku, protekce anastomózy s využitím nových materiálů
Lektoři: Doc. I. Penka, CSc., MUDr. I. Hanke, PhD. 25.11.-26.11.2010
Konstrukce anastomóz dvanáctníku a žlučových cest, protekce anastomózy s využitím nových materiálů
Lektoři: MUDr. J. Hlavsa, MUDr. V. Procházka PhD., MVDr. M. Crha, PhD., MVDr. P.Raušer, PhD. 21.-22.7. 2011
Laparoskopická operativa GIT – ukázky + praxe na praseti
Lektoři: MUDr. V.Procházka PhD. , MVDr. M. Crha, PhD., MUDr. J. Hlavsa, MVDr. P.Raušer, PhD. 26.-27.5. 2011
Konstrukce anastomóz cévních, protekce anastomózy s využitím nových materiálů
Lektoři: MUDr. P. Kysela, PhD., MUDr. T.Grolich, MVDr. M. Crha, PhD., MVDr. P.Raušer, PhD. 8.-9.9.2011
Chirurgie abdominálních katastrof – riziková střevní sutura, stomie, open abdomen
Lektoři: MUDr. J. Ivičič, MUDr. T.Grolich, MVDr. M. Crha, PhD., MVDr. P.Raušer, PhD. 6.-7.10. 2011
Základní operační techniky laparoskopické a klasické v humánní medicíně II
Lektoři: MUDr. V.Procházka PhD., MUDr. J. Ivičič 8. - 9. 3. 2012
Postgraduální kurz chirurgie trávicího traktu I
Lektoři: Ivičič, Procházka, Grolich 14. - 15.9. 2012
Postgraduální kurz chirurgie trávicího traktu II
Lektoři: Ivičič, Procházka, Grolich 17.- 18.10. 2013
Postgraduální kurz chirurgie trávicího traktu III
Lektoři: Ivičič, Procházka, Grolich 9.-10.6. 2015
Postgraduální kurz chirurgie trávicího traktu VI
Lektoři: Grolich, Mitáš 24.5.2018